L p. R o d z a j   u s ł u g i C e n a
1.  Laser wysokoenergetyczny HIL 30zł
2.  Fala uderzeniowa 40zł
3.  Pakiet terapia łączona Laer HIL + Fala uderzeniowa 60zł
4.  Elektroterapia (m. in. galwanizacja, jonoforeza, TENS, DD, IF, tonoliza) 10zł
5.  Krioterapia 12zł
6.  Laser 10zł
7.  Ultradźwięki 10zł
8.  Sollux 8zł
9.  Diatermia krótkofalowa 10zł
10.  Pole magnetyczne 8zł

P R Z Y   Z A K U P I E   10   z a b i e g ó w  -  o s t a t n i   G R A T I S*

11.  Drenaż limfatyczny (BOA) kończyn dolnych 40zł
12.  Drenaż limfatyczny (BOA) kończyny górnej / dolnej 30zł
13.  Masaże wirowe kończyn 12zł
14.  Igłoterapia 100zł
15.  Kinesiotaping 30-50zł
16.  Mobilizacja oraz ćwiczenia wg. metod neurofizjologicznych np. PNF 90zł
17.  Ćwiczenia indywidualne dzieci i młodzieży 100zł
18.  Ćwiczenia indywidualne metodą NDT 100zł
19.  Terapia integracji sensorycznej 100zł
20.  Diagnoza integracji sensorycznej 350zł
21.  Masaż klasyczny całego kręgosłupa 70zł
22.  Masaż klasyczny częściowy 50zł
23.  Masaż całego ciała 120zł
24.  Masaż limfatyczny 80zł
25.  Masaż kobiet w ciąży 70zł
26.  Uroginekologia 120zł
27.  Porada fizjoterapeutyczna 50zł
28.  Wizyta lekarska (specjalista rehabilitacji medycznej) 150zł
29.  Wizyta lekarska (specjalista neurologii) 250zł
30.  Instruktaż rehabilitacyjny 50zł
31.  Ćwiczenia w odciążeniu 10zł
32.  Ćwiczenia ogólnousprawniające z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego 10zł
33.  Terapia neurologopedyczna (45min) 100zł

 

*Promocja nie obejmuje masaży wirowych, BOA, klasycznych, limfatycznych i mobilizacji