NAZWA USŁUGI  CENA
 OPINIA LOGOPEDYCZNA 120,00zł 
 OPINIA PEDAGOGICZNA 120,00zł
 OPINIA PSYCHOLOGICZA (bez badania intelektu) 140,00zł
 OPINIA PSYCHOLOGICZNA (z badaniem intelektu) 180,00zł
 OPINIA PSYCHOLOGICZNA DIAGNOSTYCZNA
 (nowy pacjent poradnia PZP, I Poziom)
230,00zł
 OPINIA FUNKCJONALNYCH PACJENTA
 (pisana przez dwóch terapeutów, poradnia Autyzmu,
 Oddział Dzienny dla osób z autyzmem)
230,00zł
 OPINIA DIAGNOSTYCZNA
 (zespół terapeutów, dotyczny diagnoz na NFZ w kierunku
 całościowych zaburzeń w ramach poradni A oraz Oddziału Dziennego A)
340,00zł
  
 ZAŚWIADCZENIE Z WYNIKAMI BADAŃ 30,00zł
 ZAŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU NA TERAPIĘ 10,00zł
  
 PRYWATNA PORADA LEKARSKA 240,00zł
 PRYWATNA PORADA PSYCHOLOGICZNA
 (psycholog ze specjalizacją)
150,00zł
 PRYWATNA PORADA PSYCHOLOGICZNA
 (psycholog bez specjalizacji)
130,00zł
 PRYWATNA PORADA LOGOPEDYCZNA 80,00zł
  
 BADANIE NEUROFLOW 250,00zł
 DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 380,00zł
 PRYWATNA DIAGNOZA CAŁOŚCIOWYCH ZABURZEŃ 1200,00zł

 

 

CENNIK OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
W NZOZ SANUS

  PO RAZ PIERWSZY PO RAZ KOLEJNY
 KSEROKOPIA LUB WYDRUK (1 STRONA) 0,00zł  0,40zł
 ODPIS DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ  0,00zł   11,31zł
 ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ   0,00zł   0,00zł
 INFORMATYCZNY NOŚNIK DANYCH  0,00zł 2,26zł