Lekarze

Poradnie

Cena

 

PORADNIA ORTOPEDYCZNA

 

dr n. med. Wojciech Parol

Dorośli

Wizyta

230zł

Wizyta + USG

300zł

Dziecko

200zł

USG

230zł

Rodzeństwo

330zł

lek. med. Paweł Wójtowicz

Wizyta

180zł

USG

170zł

Wizyta +USG

250zł

lek. med. Wojciech Sadowski

Wizyta

180zł

USG

170zł

Wizyta + USG

250zł

 dr n. med. Piotr Rusin

 

Wizyta

180zł

USG

170zł

Wizyta +USG

250zł

prof. dr hab. n. med.
Łukasz Matuszewski

Dziecko

250zł

Rodzeństwo

360zł

dr n. med. Jan Sałek

Wizyta

180zł

Por. lekarza ortop. 

 

180zł

PRP
terapia osoczem bogatopłytkowym

 

900zł

 

ZABIEGI ORTOPEDYCZNE

 

 

Założenie gipsu

80zł

Zdjęcie gipsu

50zł

Usunięcie szwów

80zł

Iniekcja dostawowa

100zł

 

Iniekcja dostawowa pod kontrolą USG

150zł

 

PORADNIA PRELUKSACYJNA

 

Por. lekarska

 

180zł

USG bioderek

 

180zł

Rodzeństwo

 

320zł

 

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

 

Por. lekarska

 

180zł

EKG

 

30zł

ECHO SERCA

 

180zł

HOLTER

 

 

 

EKG

120zł

RR

 

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA

 

dr n. med. Tomasz Łopatyński

 

250zł

Por. lekarksa

 

180zł

USG

Tarczycy

Jamy brzusznej

Węzłów chłonnych

Szyi

Ślinianek

Tkanek miękkich

Jąder

150zł

150zł

150zł

160zł

150zł

150zł

150zł

BACC tarczycy

Jedno pobranie

256zł

Dwa pobrania

512zł

Trzy wkłucia

768zł

 

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 

 

Por. lekarska

180zł

 

Por. psychologiczna

120zł

 

ODPIS I KSERO DOKUMENTACJI

 

KSERO

0,40zł/strona

ODPIS

11,31zł/strona

   
Mgr Wysocka
fizjoterapeuta
Pierwszy raz 150zł
Kolejny raz 120zł
Mobilizacja 90zł
Wizyta stomatologiczna 120zł