sanus1 sanus2 sanus3 sanus4

 

TEST Anty-SARS-CoV-2 w klasie IgA oraz IgG w Centrum Medycznym SANUS.

Informujemy, że Centrum Medyczne Sanus oferuje przeprowadzenie testu oznaczającego przeciwciała przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Wykonujemy badanie w klasach: Test Anty-SARS-CoV-2 ELISA IgA oraz Test Anty-SARS-CoV-2 ELISA IgG.  Oferowany przez Nas test polega na identyfikacji przeciwciał specyficznych dla koronawirusa SARS-CoV-2 – przeciwciał IgG i przeciwciał IgA.

Do jego przeprowadzenia konieczna jest próbka krwi żylnej. Przeciwciała pojawiają się po ok 11-14 dniach od momentu wystąpienia pierwszych objawów choroby, a ich obecność świadczy o przebytym kontakcie z wirusem.

coronavirus2020


Test skierowany jest do:
- osób, które przeszły zakażenie bezobjawowo lub skąpo objawowo i mogły być źródłem infekcji dla innych ludzi (tzn. „cisi” nosiciele),
- osób, które mogły mieć kontakt z zakażonymi SARS-CoV-2, ale nie spełniają kryteriów wykonania badań RT-PCR
- osób szczególnie narażonych na SARS-CoV-2 (np. personel szpitali), które z uwagi na pracę mogą być źródłem zakażenia
- dla pacjentów z powikłaniami po niedawnym przebyciu infekcji grypopodobnej, którzy nie byli badani w kierunku koronawirusa

Badań NIE zaleca się na początkowym etapie infekcji, gdyż w początkowej fazie dochodzi do rozpoczęcia produkcji przeciwciał, ale ich poziom jest jeszcze bardzo niski, dlatego wyniki testów mogą być negatywne  (czas określany „oknem serologicznym”).

Wynik ujemny (brak przeciwciał we krwi pacjenta):
1.  brak kontaktu z koronawirusem SARS-CoV-2,
2.  badanie wykonano w trakcie trwania „okna serologicznego”:
– w przypadku podejrzenia zakażenia badanie należy powtórzyć po około 2–4 tygodniach,
–    wynik ujemny pierwszego badania oraz dodatni drugiego potwierdza zakażenie.

Wynik wątpliwy:
1. badanie należy powtórzyć (po 1–2 tygodniach).

Wynik dodatni (obecne przeciwciała we krwi pacjenta):
1. przebyta lub aktywna infekcja SARS-CoV-2,
2. w określonych sytuacjach medycznych istnieje ryzyko otrzymania wyniku fałszywie dodatniego (u 3–4% osób szczepionych na grypę, 2,5% pacjentów z chorobą autoimmunologiczną).


Wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.


Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rozpoznanie infekcji SARS-CoV-2 wymaga potwierdzenia obecności materiału genetycznego wirusa w materiale pobranym od pacjenta (PCR).

 

Schemat diagnostyki COVID-19 (źródło EUROIMMUN Polska)

 

 

 

Termin badania należy uzgodnić z rejestracją Centrum Medycznego SANUS:

- w Lublinie pod numerem telefonu 81 74 71999, 795507337

- w Krasieninie pod numerem telefonu 730 55 50 95

 

UWAGA: nie obsługujemy pacjentów z czynną infekcją i objawami zakażenia.