sanus1 sanus2 sanus3 sanus4

Organizacja udzielania świadczeń w Dziennym Oddziale Psychogeriatrycznym

 

  Miejsce przyjazne Seniorom

 

Celem Dziennego Oddziału Psychogeriatrycznego jest zapewnienie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych pacjentom, którzy ukończyli 60 lat.

Nasze działania mają na celu usprawnianie funkcjonowania pacjenta w życiu codziennym, pomimo postępu choroby otępiennej, utrzymywania się zaburzeń nastroju i zachowania, będących wynikiem zaburzeń psychicznych.

Warunkiem przyjęcia do oddziału jest skierowanie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej POZ, lekarza psychiatrę, lekarza geriatrę lub innego specjalistę w ramach świadczeń NFZ.

W ramach działania Oddziału oferujemy turnusy pobytu dziennego pacjentów, trwające 60 dni.

Pobyt w oddziale odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 13.00 w ramach NFZ. Istnieje możliwość wydłużenia dziennego pobytu pacjenta w placówce.

 

Rodzaje i formy proponowanych zajęć
 • Terapia psychologiczna obejmująca trening funkcji poznawczych
 • Psychoterapia indywidualna i grupowa
 • Terapia zajęciowa
 • Zajęcia relaksacyjne
 • Muzykoterapia
 • Zajęcia rekreacyjno-ruchowe, gimnastyka
 • Psychoedukacja pacjentów i ich rodzin

 

Zespół terapeutyczny oddziału dziennego psychogeriatrycznego
 • lekarz psychiatra
 • psycholog
 • psycholog kliniczny
 • psychoterapeuta
 • terapeuta zajęciowy
 • pielęgniarka
 • pracownik socjalny

Szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej

NZOZ SANUS
ul. Magnoliowa 2
20-143 Lublin
tel:(81) 7473999
tel.kom.: 668136582